توضیحات کلی و نقد و بررسی

IP 1.3-2.mega pixel
bullet waterproof camera
varifucall 2.8 - 12mm lens
3mega pixel
nightvision 30-40mm weterproof
AHD/IP:IRCUT 3mega pixel

saving temperature:-20 c-80 c

نظرات کاربران


می توانید نظرتان را در مورد این کالا درج کنید:

رتبه بد خوب

برچسب ها