توضیحات کلی و نقد و بررسی

800TVL & AHD 1mega pixel
 mettal 4-6mm lens 3mega pixel 36LED
AHD OSD cable and menu
Bullet waterproof camera
AHD:IRCUT 3Mega pixel

saving temperature:-20 c-80 c

نظرات کاربران


می توانید نظرتان را در مورد این کالا درج کنید:

رتبه بد خوب

برچسب ها